聖維特主教座堂

star4.8 · flag15
placeIII. nádvoří 48/2, 119 01 Praha 1, 捷克
phone+420 224 372 434

Reviews

Michal Zdeněk Zachar

Sv. Vít (Vitus, Guy), jeden z patronů českých zemí a světec, jemuž je zasvěcen právě tento chrám na Pražském hradě (tj. chrám sv. Víta), přichází podle legendy na svět někdy kolem roku 293 našeho letopočtu v přístavním městě Mazara di Vallo na západním pobřeží Sicílie jako syn pohana Hylase. Jako sedmiletý je pak Vít obrácen na křesťanskou víru svojí chůvou Crescentií a jejím mužem Modestem. Když je pak Vítovi dvanáct let, začíná v Římské říši nechvalně proslulé pronásledování křesťanů císařem Diokleciánem – Vít jako křesťan začíná být pro celou rodinu nebezpečím, a tak na něj otec naléhá, ať se své víry vzdá. Vít, ale odmítne – když se pak ještě císařský náměstek Valerián oboří na Hylase, proč Vít neuctívá římské bohy, vydá Hylas svému syna jako křesťana římským úřadům. Valerián nejprve nechá Víta zmrskat, pak jej vyslechne a dá mu lhůtu k rozmyšlení, zda se vzdá či nevzdá své víry – zbitý Vít se ale víry zříct nehodlá, naopak, v nestřežený okamžik se mu podaří z Valeriánova zajetí s Crescentií a Modestem uprchnout v loďce na Sicílii. Na Sicílii jsou však všichni tři zadrženi římskými úřady a mučeni – podle legendy je sv. Vít vhozen do kotle vařící vody, z níž se vynoří osvěžen, a lev, jenž je poslán, aby ho trýznil, mu prý líže nohy. Nakonec prý sv. Víta a Crescentii s Modestem vysvobodí z mučení anděl, který je odvede do Lucanie, kde pak umírají. Podle jiné legendy je sv. Vít po svém zadržení nejprve ponořen do smolného kotle a pak přetržen na skřipci… no jak to bylo, to se už opravdu nedozvíme. Sv. Vít je patronem proti hadímu uštknutí, kousnutí psem, blesku a bouři, též je patronem tanečníků, herců a komiků, modlí se k němu osoby trpící epilepsií a tzv. tancem sv. Víta (choreou). Jeho atributem je kohout, v českém kalendáři je svěcen 15. června. V českých zemích je sv. Vít uctíván jako jeden z patronů české země, část jeho ostatků dostává darem od německého krále Jindřicha I. Ptáčníka (viz Jindřich I. Ptáčník) český kníže sv. Václav (viz sv. Václav), který pak nechává na Pražském hradě na Vítovu počest vystavět čtyřapsidovou rotundu. Král a císař Karel IV. (viz Karel IV. Lucemburský) pak ve 14. století získá další část Vítových ostatků, uložených v Pavii, a ukládá je do nového chrámu, stavěného na Pražském hradě (chrámu, jenž měl být původně zasvěcen Panně Marii a patronům českých zemí) – tento chrám pak dostává jméno chrám sv. Víta a je dodnes jedním z nejmajestátnějších chrámů Evropy. :) Zastavte se tu, je to magické místo :)

Максим Паплинский

Просто нет слов...этот собор просто надо увидеть...и побывать внутри!!! По своему величеству и постройкам это самый большой и красивый собор, что мне приходилось видеть!!! Еще до начала строительства собора Святого Вита на его месте находилась маленькая, круглая церквушка. Собор начали возводить в XIV веке, а закончилось строительство только в начале XX. На сегодняшний день здание считается самым долгим «долгостроем» из зданий Европы наряду с собором в Кельне. В главной части собора, над алтарем, можно увидеть галерею скульптур основателей костела и его первых строителей. В средневековом искусстве Европы не существует аналогичных памятников. В богатой библиотеке собора собрано множество средневековых рукописей — таких, как, например, написанное во второй половине XI века Евангелие. Собор Святого Вита славится и своим органом — чуть ли не лучшим в Европе, поэтому, если у вас будет возможность, обязательно посетите концерты органной музыки, проходящие в костеле. А ещё говорят, что к виду собора привыкнуть невозможно сколько ни приходи сюда, его величие восхищает, готические элементы пугают, а красота изумляет.

Taylor G

One of the most beautiful cathedrals in all of Europe. A must-see upon any visit to the country. Be prepared to have your bags searched as you are entering the grounds but it’s a quick and painless process. There is no cost to enter the building, you’ll get the chance to see the beautiful stain glass windows and walk inside the front half of the building. If you want to walk all the way to the front of the cathedral and see some of the ornate work up close you will have to pay for the tour. Take time to take pictures outside the building and obviously inside but the crowds will make it hard to get a good shot once you’re inside. If you enter through the side door of cathedral over by the mosaic on the side of the building you can pay a small fee to hike the tower. I think it was between $5-7 a person. It is a lot of steps up so make sure you’re up for the hike, but the top provides an amazing 360 degree view of the river and the city as well as an inside view of some of the bells and structure through some small glass windows in the tower. It’s a good stop near the beginning of the trip as a way to see attractions you’re interested in seeing from the view at the top and also to give you a feel of what the city looks like as a whole. As you can imagine it gets crazy busy even on weekdays and usually in the morning. Plan to be there right when it opens if you’re not into crowds and afterwards take time to walk all the way down to the bridge so you get a chance to see a lot of the main touristy streets.

Ian White

A lot of people have called this one of the most beautiful cathedrals in Europe, and they are right! The architecture is stunning, both from a distance and close up. The interior is amazing and the beauty of the stained glass windows needs to be seen. Climbing to the top of the tower is worth the effort of you can manage it and are not affected by heights. It is the best view across Prague. You can get an audio tour for a small charge and it is worth it as it would be so easy to miss some of the important historical aspects.

Plocon Valentin

Catedrala Mitropolitană a Sfinților Vitus, Venceslau și Adalbert (în cehă metropolitní katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha) este o catedrală mitropolitană romano-catolică situată în Cetatea Praga, necropolă regală și imperială, catedrală a Arhiepiscopiei de Praga. Construcția actuală, în stil gotic, a început în anul 1344 la inițiativa împăratului Carol al IV-lea, pe locul unei bazilici romanice cu trei nave, ale cărei ziduri au fost parțial integrate în noua clădire, precum absida de sud, cu mormântul sfântului Venceslau (în cehă Václav). Până în 1997 catedrala a fost dedicată numai Sfântului Vitus și este încă frecvent numită doar Catedrala Sf. Vitus. Aceasta catedrală este un excelent exemplu de arhitectură gotică și este cea mai mare și cea mai importantă biserică din țară. Situată în Cetatea din Praga și conținând mormintele mai multor regi ai Boemiei și împărați ai Sfântului Imperiu Roman, catedrala se află în proprietatea guvernului ceh ca parte a complexului Cetății Praga. Catedrala are următoarele dimensiuni: 124 x 60 metri, turnul principal are înălțimea de 96,5 metri, turnurile din față au 82 m, iar bolta are înălțimea de 33,2 m. În dreptul portalului de sud al catedralei se află Statuia Sfântului Gheorghe realizată în anul 1373 de sculptorii Martin și Gheorghe din Cluj (în cehă Martina a Jiřího z Kluže) la comanda împăratului Carol al IV-lea. Copii ale acestei statui se află la Budapesta, în apropiere de Bastionul Pescarilor, și în fața Bisericii Reformate de pe Ulița Lupilor din Cluj. O altă copie se află în Muzeul Hradului din Praga. Între anii 1870-1929 au avut loc ample lucrări de renovare în stil neogotic. Catedrala actuală este cea de-a treia dintr-o serie de edificii religioase care au existat pe acest loc, toate având hramul Sf. Vitus. Prima biserică a fost o rotondă romanică timpurie fondată de către Venceslau I, Duce al Boemiei în 930. Acest sfânt patron a fost ales pentru că Venceslau a dobândit o relicvă sfântă – brațul Sf. Vitus – de la împăratul Henric I. De asemenea, este posibil ca Venceslau, care dorea să-și convertească supușii mai ușor la creștinism, să fi ales un sfânt al cărui nume (Svatý Vít în limba cehă) sună foarte mult cu numele divinității solare slave Svantevit. Două populații religioase, creștinii în creștere și comunitatea păgână în scădere, au trăit simultan în castelul Praga, cel puțin până în secolul al XI-lea. În anul 1060, după ce a fost înființată Episcopia Pragăi, prințul Spytihněv al II-lea a dorit să construiască o biserică mai spațioasă deoarece a devenit clar că rotonda existentă era prea mic pentru a-i găzdui pe credincioși. În locul ei a fost construită o bazilică romanică mult mai mare și mai reprezentativă. Deși aspectul său nu a fost încă complet reconstituit, cei mai mulți experți sunt de acord că era o bazilică cu trei nave, cu două coruri și o pereche de turnuri legate de transeptul vestic. Proiectarea catedralei s-a realizat potrivit arhitecturii romanice din Sfântul Imperiu Roman, vizibilă mai ales la biserica abației din Hildesheim și la domul din Speyer. Absida sudică a rotondei a fost încorporată în partea de est a transeptului noii biserici pentru că a adăpostit mormântul Sfântului Venceslau, care a devenit patronul spiritual al prinților cehi. O reședință episcopală a fost construită, de asemenea, la sud de biserica nouă și a fost lărgită considerabil și extinsă la mijlocul secolului al XII-lea.

Booking.com
OR
Download Jourmap Apps
OR
Have a account?
Download Jourmap Apps

Verify Your Email Address

We've sent a verification mail to you. Please check your inbox.

Reset Password